دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی دانشگاه گیلان
نقشه سایت یکشنبه 6 خرداد 1397

لیست تازه ها


صفحه 1 از 6 <<ابتدا   <قبلی   بعدی>   >>انتها
<كتب الكترونيكي فارسي> آمادگي براي بوردEmergency Medicine
<كتب الكترونيكي فارسي> آموزش طلايي نصب ويندوز
<كتب الكترونيكي فارسي> كاربرد روش هاي آماري در علوم پزشكي و كار با نرم افزار SPSS
<كتب الكترونيكي فارسي> مقالات فارسي رهبري تحول گرا
<كتب الكترونيكي فارسي> كنگره نحوه برخورد با بيماران ترومايي
<كتب الكترونيكي فارسي> نكات كليدي و راهنماي سريع باليني در اطلاعات داروئي وداروهاي ژنريك ايران
<كتب الكترونيكي فارسي> بانك مجلات آي اس آي همراه با Impact Facture
<كتب الكترونيكي فارسي> درسنامه جامع زبان ارشد علوم پزشكي به انضمام سوالات ۹۲-۸۲
<كتب الكترونيكي فارسي> راھنما و الگوي عملكرد مبتني بر شواھد پرستاري بيمارستان جان ھاپكينز
<كتب الكترونيكي فارسي> تكنولوژي يادگيري
<كتب الكترونيكي فارسي> آشنايي با انواع فايل هاي روتاري
<كتب الكترونيكي فارسي> اندودنتيكس: اصول و درمان(ترابي نژاد2015)
<كتب الكترونيكي فارسي> گوش و حلق و بيني
<كتب الكترونيكي فارسي> بيماري هاي چشم
<كتب الكترونيكي فارسي> نورولوژي
<كتب الكترونيكي فارسي> جراحي 4
<كتب الكترونيكي فارسي> جراحي 3
<كتب الكترونيكي فارسي> جراحي 2
<كتب الكترونيكي فارسي> جراحي 1
<كتب الكترونيكي فارسي> سلامت مادران
<كتب الكترونيكي فارسي> اورژانس در دندانپزشكي كنترل اورژانس هاي شايع پزشكي در مطب دندانپزشكي
<كتب الكترونيكي فارسي> مراقبت هاي ويژه پرستاري Dialysis,CCU,ICUبر اساس سرفصل دروس برنامه آموزشي كارشناسي پرستاري وزارت بهداشت
<كتب الكترونيكي فارسي> خون‌شناسي، انعقاد و طب انتقال خون (هنري - ديويدسون)
<كتب الكترونيكي فارسي> كم خوني فقر آهن (راهنماي خانواده
<كتب الكترونيكي فارسي> فرهنگ اختصارات رايج پرستاري: ويژه دانشجويان پزشكي، پرستاري و پيراپزشكي