دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی دانشگاه گیلان
نقشه سایت یکشنبه 6 خرداد 1397

لیست تازه ها


صفحه 1 از 205 <<ابتدا   <قبلی   بعدی>   >>انتها
<پايان نامه هاي فارسي> بررسي اثر عصاره ي آبي و هيدروالكلي گياه بنفشه ي عطري (viola odorata L.) بر روي تغييرات هيستوپاتولوژيك و كاركرد كليه ي موش هاي صحرائي نر ديابتي
<پايان نامه هاي فارسي> بررسي اثر عصاره آبي و هيدروالكلي گياه بنفشه عطري( Viola odorata L.) بر روي آنزيم هاي كبدي و پارامترهاي هيستولوژيك كبد در موش هاي صحرايي نر بالغ ديابتي
<پايان نامه هاي فارسي> بررسي اثر عصاره آبي و هيدروالكلي گياه بنفشه عطري(Viola odorata L.) بر روي تعدادي از پارامترهاي بيوشيميايي و هيستولوژيك پانكراس در موش هاي صحرايي نر بالغ ديابتي
<پايان نامه هاي فارسي> مقايسه فراواني نسبي ابتلا به تك ياخته هاي روده اي در بيماران مبتلا به سرطان و تحت همودياليز با گروه كنترل در مراكز درماني شهر رشت در سال 1396
<پايان نامه هاي فارسي> بررسي اثر عصاره هيدروالكلي گياه كاسني (Cichorium intybus) بر نوروپاتي محيطي ناشي از سميت پيريدوكسين و نقش احتمالي سيستم هاي گاباارژيك و گلوتاماتارژيك در موش صحرايي نر
<پايان نامه هاي فارسي> بررسي مقاومت به كينولون ها و فلوروكينولون ها و جهش در كدون هاي شماره 83 و/ يا 106 ژن gyrA در ايزوله¬هاي اشريشياكلاي جدا شده از نمونه هاي ادراري بيماران مراجعه كننده به بيمارستان رازي به روش PCR-RFLP در سال 1395
<كتب الكترونيكي فارسي> آمادگي براي بوردEmergency Medicine
<پايان نامه هاي فارسي> بررسي تاثير مداخله آموزشي مبتني بر مدل پرسيد- پروسيد بر مديريت استرس دانش آموزان دبيرستانهاي دخترانه رشت در سال 95-96
<پايان نامه هاي فارسي> بررسي ارتباط بين آمادگي جسماني و هوش هيجاني با كيفيت زندگي مرتبط با سلامت دانش آموزان دبيرستانهاي شهر رشت سال95
<پايان نامه هاي فارسي> بررسي اثر رايحه درماني اسطوخودوس بر شدت درد پس از سزارين بيماران مراجعه كننده به يكي از مراكز آموزشي درماني شهر رشت در سال 1396
<پايان نامه هاي فارسي> طراحي و ساخت ميكروذرات كلوتريمازول با استفاده از پليمر پلي اتيلن گليكول 6000 و بيزوكس
<پايان نامه هاي فارسي> بررسي و مقايسه تأثيرات تقارب گوتاپركا بر شاخص تراكم پركردگي كانال با اسپريدرهاي نيكل تيتانيوم و فولاد ضدزنگ
<پايان نامه هاي فارسي> بررسي تاثير مداخله آموزشي بر سطح سواد سلامت دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه سياهكل در سال تحصيلي 96-95
<پايان نامه هاي فارسي> مقايسه ي فراواني سنگ هاي پالپي دندان هاي پرمولر و مولر در تصاوير پانوراميك افراد تحت درمان اُرتودنسي و غير اُرتودنسي در مطب هاي خصوصي شهر رشت بين سالهاي 1396-1394
<پايان نامه هاي فارسي> بررسي تجربه زايمان طبيعي و عوامل مرتبط با آن درمادران بستري در بخش بعد از زايمان مركز آموزشي –درماني بيمارستان الزهراي شهر رشت در سال 1395
<پايان نامه هاي فارسي> ارزيابي ميزان اضطراب در طي مراحل درمان ريشه در بين دندانپزشكان عمومي و متخصص شهرستان رشت در سال 96-97
<پايان نامه هاي فارسي> طراحي و ساخت ميكروذرات كلوتريمازول با استفاده از پليمر پلي اتيلن گليكول 6000 و بيزوكس
<پايان نامه هاي فارسي> بررسي آگاهي و نگرش دانش اموزان مقطع متوسطه شهرستان رشت در رابطه با بيماري ايدز در سال 1395
<پايان نامه هاي فارسي> بررسي عوامل مرتبط با استفاده مجدد مواد مخدر از ديدگاه سالمندان مراجعه كننده به مراكز ترك اعتياد شهرستانهستانهاي شرق استان گيلان در سال ۱۳۹۵
<پايان نامه هاي فارسي> بررسي فراواني كمي و كيفي روش هاي تشخيصي تروماي بلانت شكمي در بيماران مولتيپل تروما مراجعه كننده به اورژانس بيمارستان پورسينا رشت در 3 ماه اول سال 1396
<پايان نامه هاي فارسي> بررسي مقايسهﺍﯼ اثربخشي اندانسترون با پرومتازين در درمان بيماران مبتلا به سرگيجه حاد محيطي مراجعه كننده به اورژانس بيمارستان پورسينا سال 1397-1396
<پايان نامه هاي فارسي> بررسي تاثير گسترش نقش هاي پيشگيري چرخه (دست اندركاران) نجات غريق شهرستان بندرانزلي بر پيامدهاي مراقبتي غرق شدگي (Drowning)
<پايان نامه هاي فارسي> بررسي عوامل موثر در همراهي اختلال بيش فعالي و كمبود توجه با اختلال دوقطبي
<پايان نامه هاي فارسي> بررسي پتانسيل خورندگي و رسوب گذاري آب آشاميدني شهرستان هاي املش و رودسر در سال 1396-1395
<پايان نامه هاي فارسي> بررسي تاثير قصه گويي بر احساس تنهايي كودكان سن مدرسه بستري در مركز آموزشي درماني كودكان شهر رشت در سال 1396