دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی دانشگاه گیلان
نقشه سایت شنبه 27 آبان 1396

لیست تازه ها


صفحه 1 از 195 <<ابتدا   <قبلی   بعدی>   >>انتها
<پايان نامه هاي فارسي> بررسي پيش بيني كننده هاي اضطراب انتقال در بيماران بستري در بخشهاي مراقبت ويژه مراكز آموزشي درماني شهر رشت در سال ( 95-94 )
<پايان نامه هاي فارسي> ميزان آگاهي اعضاي هيئت علمي نسبت به اصول طراحي سوالات چهار گزينه اي در پايان نيمسال 95-94در دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيلان
<پايان نامه هاي فارسي> بررسي دوز جذب پوستي در ناحيه ي تيروئيد در دستگاه هاي پانوراميك و CBCT
<پايان نامه هاي فارسي> بررسي كيفيت زندگي بيماران مبتلا به درد دندان قبل و پس از درمان ريشه در بيماران مراجعه كننده به بخش اندودانتيكس كلينيك تخصصي دانشكده دندانپزشكي گيلان
<پايان نامه هاي فارسي> بررسي تاثير سه روش مختلف آماده سازي سطح پرسلن بر استحكام اتصال كامپوزيت به پرسلن
<پايان نامه هاي فارسي> بررسي عوارض تصادفات جاده¬اي در مصدومين سالمند شهر رشت، 1393-1394
<پايان نامه هاي فارسي> مقايسه شيوع سندروم متابوليك در كودكان 12 ساله مراجعه¬كننده به مراكز بهداشتي شهر رشت با استفاده از 7 روش مختلف تشخيصي
<پايان نامه هاي فارسي> استاندارد سازي پرسشنامه اختلال سرگيجه (Dizziness handicap inventory)در استان گيلان
<پايان نامه هاي فارسي> بررسي اپيدميولوژيك بيماري كارسينوم سلول سنگفرشي حنجره در مراجعه‌كنندگان به مراكز آموزشي درماني شهر رشت
<پايان نامه هاي فارسي> بررسي حضور قارچ كانديدا آلبيكانس در مقاطع هيستولوژيك ضايعات سرطان سلول سنگفرشي دهان (OSCC) در نمونه هاي آزمايشگاهاي پاتوبيولوژي شهر رشت با استفاده از روش رنگ آميزي pas در سال 1395-96
<پايان نامه هاي فارسي> ارزيابي ضخامت نرمال كوروئيد بر حسب سن و جنس با استفاده از تصوير برداري EDI-OCT در شهر رشت
<پايان نامه هاي فارسي> بررسي حضور قارچ كانديدا آلبيكانس در مقاطع هيستولوژيك ضايعات لكوپلاكيا و ليكن پلان دهاني در نمونه هاي آزمايشگاهي پاتوبيولوژي شهر رشت به روش رنگ آميزي PAS در سال1396-95
<پايان نامه هاي فارسي> بررسي اثر شنا در دماهاي مختلف آب بر آپوپتوز سلول¬هاي زاياي موش نر
<پايان نامه هاي فارسي> بررسي تاثير مداخله آموزشي در زمينه پيشگيري از پوسيدگي زودرس كودكي بر آگاهي و نگرش والدين زير 2 سال مراجعه كننده به مراكز بهداشتي ذرماني شهر رشت
<پايان نامه هاي فارسي> بررسي انواع اختلالات تيغه مياني و ديواره طرفي بيني در افراد كانديداي سپتورينوپلاستي در مركز آموزشي درماني اميرالمومنين (ع) رشت 95-1394
<پايان نامه هاي فارسي> مقايسه آستانه تحريك چشايي شوري در بيماران مبتلا به فشار خون بالا و بالغين نرمال در درمانگاه دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيلان
<پايان نامه هاي فارسي> مقايسه تركيبات بزاقي در افراد مبتلا به آرتريت روماتوئيد با و بدون خشكي دهان و افراد سالم
<پايان نامه هاي فارسي> بررسي تاثير گستردگي ترميم هاي آملگام بر استحكام باند تيوب هاي ارتودنسي
<پايان نامه هاي فارسي> مقايسه عوامل خطر كم خوني در دو گروه زنان باردار دچار كم خوني و فاقد كم خوني تحت مراقبت مراكز بهداشتي-درماني شهرستان لنگرود در سال 1392
<پايان نامه هاي فارسي> بررسي عوامل مرتبط با مصرف غذاهاي كم ارزش بر اساس تئوري رفتار برنامه‌ريزي شده در دانش آموزان دبيرستاني شهر رشت در سال تحصيلي 96-1395
<پايان نامه هاي فارسي> بررسي صلاحيت هاي باليني و عوامل مرتبط آن در دانشجويان سال آخر دانشكده دندان پزشكي گيلان (از رشت و انزلي) به روش خودآزمايي
<پايان نامه هاي فارسي> مقايسه كيفيت زندگي در ميان نوجوانان مبتلا به صرع و سالم در استان گيلان در سال 1395
<پايان نامه هاي فارسي> بررسي ميزان سرب در فرآورده‌هاي آرايش لب عرضه شده در ايران
<پايان نامه هاي فارسي> بررسي پايلوت تأثيرپلي مورفيسم هاي ژن SLCO1B1)rs4149056و rs2306283) برميزان دوز تجويزي داروي آتورواستاتين دربيماران باLDL بالا در استان گيلان، شهر رشت
<پايان نامه هاي فارسي> تهيه و بررسي برون تن ژل موضعي داپسون 5%