دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی دانشگاه گیلان
نقشه سایت دوشنبه 6 خرداد 1398
واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی گیلان (1397-10-11)


 


 

 

 

وب سایت جدید واحد علم سنجی راه اندازی شد.

آدرس:


http://www.gums.ac.ir/sci 


                               -