دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی دانشگاه گیلان
نقشه سایت چهارشنبه 28 آذر 1397
واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی گیلان (1397-09-07)


 


 

 

  معرفی
   فایل های مفید
 گزارش های علم سنجی
راهنماهای آموزشی

  فرم ها و آئین نامه ها

نشریات معتبر بین المللی و ملی
نشریات و مقالات علم سنجی
 ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی
 خبرنامه علم سنجی
گزارش های رتبه بندی

 

   
 
     

 

 

     سومین شماره از خبرنامه علم سنجی سال پنجم، مهر ماه  1397، منتشر شد.  pdf 97/9/3
     دومین شماره از خبرنامه علم سنجی سال پنجم، شهریور ماه  1397، منتشر شد.  pdf
97/7/23
      اولین شماره از خبرنامه علم سنجی سال پنجم، مرداد ماه  1397، منتشر شد.  pdf 97/7/11
      نتایج رتبه بندی دانشکده های دندانپزشکی دانشگاه های علوم پزشکی کشور منتشر شد.pdf   ۹۷/۷/۵
      خبرنامه علم سنجی سال چهارم، شماره ،12 تیرماه  1397، منتشر شد.  pdf
 
      رتبه دانشگاه های علوم پزشکی کشور در نظام Webometrics در جولای 2018  
      خبرنامه علم سنجی سال چهارم، شماره 11 خرداد ماه 1397، منتشر شد.  pdf  
      رتبه بندی نشریات علوم پزشکی کشور بر اساس ایمپکت فاکتور 2017 به همراه سایر شاخص ها  منتشر شد. pdf  
 
      ایمپکت فاکتور(IF) سال 2017 نشریات ISIمنتشر شد.  لینک مستقیم      Excell  
      وضعیت نشریات علوم پزشکی کشور بر اساس مقادیر Cite Score و چارک در سال 2017 منتشر شد.   pdf  
     خبرنامه علم سنجی سال چهارم، شماره 10 اردیبهشت ماه 1397، منتشر شد.  pdf  
     نتایج رتبه بندی  March 2017 دانشگاه های علوم پزشکی کشور در نظام رتبه بندیESI  

                                                                                                                                                                                                                                                  «آرشیو اخبار و اطلاعیه ها»


                               -