دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی دانشگاه گیلان
نقشه سایت یکشنبه 6 خرداد 1397
معرفی واحد علم سنجی (1396-01-21)


پست الکترونیک: sci@gums.ac.ir ؛ تلفن تماس: 33337634-013

کانال تلگرامی: https://telegram.me/Scientometrics_GUMS

معرفی:

علم سنجی (Scientometrics) دانش اندازه گیری و تحلیل علم است که به سنجش تولیدات علمی پژوهشگران، دانشگاه‌ها و کشورها در قالب متغیرهای کمی می‌پردازد. شاخص های علم سنجی شامل شاخص های ارزیابی کمیت و کیفیت برونداد علمی پژوهشگران است که می‌تواند مبنای ارزشیابی، رتبه بندی و ارتقاء اعضای هیات علمی قرار می‌گیرد.

اهداف علم سنجي: 

1. ارزيابي جايگاه تحقیقات در دانشگاه‌.

2. ارزيابي كيفيّت تحقیقات ‌در دانشگاه‌.

3. ارزيابي بهره‌وري علمي دانشگاه‌.

4. ميزان موفّقيّت دانشگاه‌ در دستیابی به اهداف آموزشي – پژوهشي خود.

5. شناسايي وضعيّت پيشرفت علمي دانشگاه در حوزه‌هاي موضوعي مختلف.

6. شناسايي مؤثّرترين عضو هيات علمي و پژوهشگر در دانشگاه در حوزه هاي موضوعي مختلف.

تهیه گزارش: 

ارائه گزارش های تولیدات علمی دانشگاه بر حسب شاخص های مختلف علم سنجی در پایگاه های اطلاعاتی استنادی

بازیابی فهرست برترین ها(از نظر تعداد مقاله، میزان استناد، اچ ایندکس و...) نویسندگان در پایگاه های استنادی

بازیابی فهرست برترین ها(از نظر تعداد مقاله، میزان استناد، اچ ایندکس و...) نویسندگان در پایگاه های استنادی از سامانه علم سنجی هیات علمی

بازیابی مقاله های برتر دانشگاه بر اساس IF  مجله در پایگاه JCR  .

بازیابی مقاله های برتر دانشگاه بر اساس شاخص های Quartile  مجله

استخراج شاخص در پایگاه های اطلاعاتی پپاب مد بصورت دوره ای

استخراج عملکرد تولید علم(کمی و کیفی) دانشکده ها بصورت دوره ای

استخراج عملکرد تولید علم (کمی و کیفی) مراکز تحقیقاتی بصورت دوره ای

استخراج رتبه دانشگاه بر اساس نظام های رتبه بندی بین المللی بصورت دوره ای

ارائه نتایج ارزشیابی فعالیت پژوهشی دانشگاه

ارائه نتایج ارزشیابی فعالیت مراکز تحقیقاتی

تهیه راهنماهای آموزشی

http://library.gums.ac.ir/Farsi/Contents/Simple/71

انتشار خبرنامه علم سنجی

http://library.gums.ac.ir/Farsi/Contents/Simple/63/

تهیه فایل های مفید و مورد نیاز پژوهشگران

http://library.gums.ac.ir/Farsi/Contents/Blog/20/

http://library.gums.ac.ir/Farsi/Contents/Simple/82/

   * اعضاء کمیته کمیته علم سنجی:  
نام و نام خانوادگی سمت-محل کار مقطع-رشته تحصیلی
دکتر شادمان نعمتی

معاون تحقیقات و فناوری/رئیس کمیته علم سنجی-معاون تحقیقات و فناوری

 دکتری تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) / اتولوژی نورواتولوژی
دکتر میرسعید عطارچی مدیرپژوهشی-معاونت تحقیقات و فناوری دکترای تخصصی پزشکی / طب کار
 حسن عباسپور

 رئیس کتابخانه مرکزی- کتابخانه مرکزی

 کارشناس ارشدکتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
زلیخا رنجبر کارشناس علم سنجی و دبیر کمیته-کتابخانه مرکزی کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی
نرگس برجی عضو کمیته علم سنجی- کتابخانه مرکزی کارشناس ارشد علم سنجی
مریم غنی پور عضو کمیته علم سنجی- کتابخانه مرکزی کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

 رامین صولتی

رابط علم سنجی- پرستاری و مامایی رشت

کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
ابوذر رمضانی

رابط علم سنجی- دانشکده شرق گیلان

کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی
صدیقه نوروزمهر
رابط علم سنجی- دانشکده پزشکی کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی
رقیه قربانی

رابط علم سنجی- دانشکده داروسازی

کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی
سیده سنا علوی رابط علم سنجی- دانشکده دندانپزشکی کارشناس ارشد اطلاع رسانی پزشکی