دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی دانشگاه گیلان
نقشه سایت یکشنبه 6 خرداد 1397
فرم ها و آئین نامه ها (1396-04-24)


 

 

  

 

فرم­ ها و آئین نامه ­ها

     

       

           دستورالعمل تشویق مقالات پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی گیلان   


          فرم درخواست اعتبار نشریات فرمت Word

 

          الگوی کامل وابستگی سازمانی در مقالات پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی گیلان       فرمت Word