دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی دانشگاه گیلان
نقشه سایت یکشنبه 6 خرداد 1397
خبرنامه علم سنجی (1397-02-19)


 

   

 

 درباره خبرنامه

خبرنامه علم سنجی با هدف انتشار آخرین اخبار تولیدات علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان و آشنایی با مباحث مربوطه، توسط اخبار علم سنجی و زیر نظر معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گیلان، به صورت بصورت ماهنامه(از سال سوم) منتشر می شود. علاوه بر آن آخرین یافته های مربوط به علم سنجی  و حوزه های مرتبط( وب سنجی، اطلاع سنجی و ...) از سطح کشور و جهان بصورت گزیده در این خبرنامه اطلاع رسانی می گردد.

هیات تحریریه خبرنامه: واحد علم سنجیدانشگاه علوم پزشکی گیلان

 این خبرنامه آماده دریافت مطالب در حوزه علم سنجی از علاقمندان در سطح دانشگاه،جهت چاپ در شماره های مختلف می باشد.

                                               پست الکترونیکی:  sci@gums.ac.ir       شماره تماس: 33337634


 

 آرشیو  خبرنامه علم سنجی -سال اول و دوم

 


شماره های خبرنامه علم سنجی- سال چهارم:

     

سال چهارم، شماره 9، فروردین ماه   97

سال چهارم، شماره 8، اسفند ماه   96

سال چهارم، شماره 7، بهمن ماه   96

سال چهارم، شماره 6، دی ماه   96

سال چهارم، شماره 5، آذرماه   96

سال چهارم، شماره ۳و ۴، مهر و آبان ماه   96

سال چهارم، شماره 2، شهریورماه   96

 سال چهارم، شماره 1، مرداد ماه 96


 شماره های خبرنامه علم سنجی- سال سوم:  

 

 

 

      سال سوم، شماره 12، تیر ماه 96

      سال سوم، شماره 11، خرداد ماه 96

     سال سوم، شماره 10، اردیبهشت ماه 96

     سال سوم، شماره 9، فروردین ماه 96

     سال سوم، شماره 8، اسفند ماه 95

    سال سوم، شماره 7، بهمن ماه 95

     سال سوم، شماره 6، دی ماه 95

     سال سوم، شماره 5، آذرماه 95

     سال سوم، شماره 4، آبان ماه 95

    سال سوم، شماره 3، مهرماه 95

    سال سوم، شماره 2، شهریورماه 95

    سال سوم، شماره 1، مردادماه 95