دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی دانشگاه گیلان
نقشه سایت شنبه 27 آبان 1396
راهنماهای آموزشی مرتبط با پایگاه های اطلاعاتی، سایت ها و مراکز اطلاع زسانی (1396-07-12)


                                                                                                     

                  

راهنماهای آموزشی پایگاه های اطلاعاتی و سامانه ها راهنماهای آموزشی در حوزه علم سنجی  

راهنمای ثبت شناسه  ResearcherID 

راهنمای ایجاد پروفایل و کد شناسایی نویسنده در ORCID, Google Scholar & Scopus (ویرایش اول) /95 

راهنمای ادغام و  ویرایش پروفایل نویسنده در اسکوپوس   

پاسخ به پرسش های متداول از سامانه علم سنجی هیات علمی    pdf 

راهنمای ویرایش اطلاعات پروفایل در سامانه علم سنجی عضو هیات علمی

 راهنمای تشخیص نشریات ISI (ویرایش اول)   

راهنمای استفاده از  Google Scholar Citations

 
 
   http://library.gums.ac.ir/Content/Files/GUMS/Downloads/ranjbar/databases_pic/uptodate.JPG

تصاویر پزشکی از پاب مد