دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی دانشگاه گیلان
نقشه سایت سه شنبه 21 آبان 1398
گزارش های رتبه بندی از نظام های رتبه بندی (1397-05-20)


 

  رتبه دانشگاه های علوم پزشکی کشور در نظام Webometrics در جولای  2018     97/05/08
 نتایج رتبه بندی دانشگاه های علوم پزشکی کشور در نظام رتبه بندی ESI - نوامبر 2016        95/09/30
 نتایج ارزیابی وبومتریک زیرپورتال های دانشگاه علوم پزشکی گیلان  94/5/31
 نتایج رتبه بندی دانشگاه های علوم پزشکی کشور در نظام رتبه بندی وبومتریکس - جولای 2015    94/05/11
 نتایج رتبه بندی دانشگاه های علوم پزشکی کشور در نظام رتبه بندی وبومتریکس - ژانویه 2015    93/12/3
نتایج نهایی ارزیابی زیر پورتالهای دانشگاه آذر- دی ماه 1393     93/11/18
 نتایج رتبه بندی دانشگاه های علوم پزشکی کشور در نظام رتبه بندی وبومتریکس - جولای 2014  
 رتبه بندی دانشگاه های علوم پزشکی در نظام رتبه بندی ESI               
 رتبه بندی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در وبومتریکس                          
 وب سایت رتبه بندی دانشگاه های کشورهای اسلامی
 جدول رتبه بندی وبومتریکس دانشگاههای علوم پزشکی کشور در سال 2013
 رتبه بندی دانشگاههای علوم پزشکی کشور در نیمه دوم سال 2012 و مقایسه آن با سال های قبل
جدول رتبه بندی وبومتریکس دانشگاههای علوم پزشکی کشور در سال 2012
نتایج وب سنجی دانشگاه های ایران از سایت وبومتریکس
نتایج وب سنجی مراکز تحقیقاتی ایران از سایت وبومتریکس
ارزیابی وب سایت دانشگاه ها و موسسات پژوهشی کشور از مرکز منطقه ای علوم و فناوری
دانشگاه های برتر ایران در رتبه بندی QS