دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی دانشگاه گیلان
نقشه سایت دوشنبه 20 آبان 1398
صفحه اصلی پورتال > علم سنجی > ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی
گزارش ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی (1397-03-05)


 

 

راهنمای ارزشیابی عملکرد فعالیت های دانشکاهها و دانشکده های علوم پزشکی کشور در سال 1396

 رتبه بندی دانشگاه های علوم پزشکی کشور بر اساس محور های ارزشیابی سال 1391 
 

مقالات مورد استناد واقع شده ی اعضای هیات علمی دانشگاه در کتب خارجی:

 

 

                                                                      "راهنمای تهیه مستندات"

1393     1392  

   1391   

      1390

  1389    

    1388

     1387 و قبل از آن