دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی دانشگاه گیلان
نقشه سایت دوشنبه 20 آبان 1398
صفحه اصلی پورتال > علم سنجی > گزارش ها از ISI
Reports -web of sciences (1396-06-12)


 

 گزارش های مربوط به برونداد علمی اعضاء محترم هیات علمی و محققین  

 با وابستگی سازمانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان از پایگاه استنادی 

  Affiliation=guilan univ med sci   

 

                      

مقالات برتر پژوهشگران دانشگاه بر اساس شاخص تاثیر(IF) نشریات
95/04/27
فهرست مقالات پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 1394 95/01/15 
فهرست مقالات پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 2015
94/11/28
تنوع وابستگی سازمانی در مقالات پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی گیلان و تاثیر آن بر ارزیابی نتایج  94/10/30

 تولیدات علمی پژوهشگران دانشگاه همرا با شاخص تاثیر نشریات و رتبه در گروه موضوعی                                                    

  94/06/20

 تولیدات علمی پژوهشگران دانشگاه همرا با شاخص تاثیر نشریات و رتبه در گروه موضوعی

  94/06/10

 فهرست تولیدات علمی محققات دانشگاه تا  23 آگوست 2014    

  93/06/01

 تعداد مقاله های 2013-1997به همراه تنوع اسامی و Affilation دانشگاه   

   92/04/09

  برترین محققین دانشگاه از نظر        اچ ایندکس          تعداد مقاله           تعداد استناد به مقاله       

     9/4/92 

 آنالیز محققین دانشگاه  از نظر تعداد مقاله(بطور خودکار از پایگاه) 2013-1997       22/2/92
 برترین  مقاله های محققین دانشگاه از  نظر تعداد استناد   2013-1997        2/2/92

 فهرست مقاله های محققین دانشگاه 2013-1997     

 23/2/92

 مقاله های 2013           09/04/92
مقاله های 2012     04/03/92