دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی دانشگاه گیلان
نقشه سایت سه شنبه 21 آبان 1398
صفحه اصلی پورتال > علم سنجی > گزارشها از Scopus
Reports-scopus (1396-06-12)


 

گزارش های مربوط به برونداد علمی اعضاء محترم هیات علمی و محققین 

         با وابستگی سازمانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان از پایگاه  استنادی 

 

Affiliation=Guilan University of Medical Sciences  

 

  

فهرست مقالات دارای استناد پژوهشگران دانشگاه  در سال های    2014  و    2015  95/03/11
رتبه بندی دانشگاه های علوم پزشکی کشور بر اساس شاخص h index، همراه با سایر شاخص های استنادی-Apr 2016  95/03/03
رتبه بندی دانشگاه های علوم پزشکی کشور بر اساس  h indeh، همراه با سایر شاخص های استنادی-Oct 2015 94/8/12

فهرست مقالات پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی گیلان تا 17 سپتامبر 2015                                                                            

94/6/28 

وضعیت استنادپذیری مقالات  پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی گیلان

94/1/31

 فهرست مقالات پژوهشگران  دانشگاه  در نشریات با شاخص تاثیر  2 به بالا   2014-2013 ( همراه با شاخص تاثیر مجلات ) 

 93/7/20

 مقاله های محققین دانشگاه -2014                                                

93/06/17

 آنالیز نتایج بازیابی مقاله های محققین دانشگاه (2013-997)                                                                                                                                                                       

 92/11/27

مقاله های پر استناد محققین دانشگاه تا 15 فوریه 2014                                                                             

 92/11/6

 تعداد مقاله های محققین و اچ اینکس دانشگاه از 2014-2006                                                                   

92/11/26

 فهرست عناوین مقاله های 2013                                                                                         

92/11/28                    

نقشه برونداد علمی محققان دانشگاه علوم پزشکی گیلان 2013-2008                                         

92/6/30

ارزیابی تعداد مقاله های  2013-1997 بر اساس....                                                                    

92/6/5

فهرست مقاله های 2013                                                                                              

92/6/4

تعداد مقاله و اچ ایندکس اعضاء هیات علمی و محققین دانشگاه/2013-1997 همراه با تنوع اسامی     

92/2/10

 برترین نویسندگان و محققین دانشگاه از نظر تعداد مقاله و  اچ ایندکس/2013-1997       

 17/2/92

نتایج بررسی مقاله های 2012-1997  به تفکیک سال، نویسنده، استناد و ...                 

91/10/21  

 فهرست مقاله های 2012-1997 محققین همراه با اچ ایندکس                                         

91/10/21

برترین نویسندگان و محققین دانشگاه از نظر H-Index و تعداد مقاله                            

91/03/20

مقاله های قدیمی نمایه شده در پایگاه اسکوپوس

  

مقالات نمایه شده اعضاء هیات علمی و محققین دانشگاه به تفکیک سال میلادی از پایگاه استنادی Scopus :