دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی دانشگاه گیلان
نقشه سایت شنبه 27 بهمن 1397
گزارش ها (1397-07-01)


 

 

 

 

 

گزارش های عملکرد کتابخانه مرکزی

 

--------------------------------------------------------------------

 

گزارش عملکرد سه ماهه اول سال 97

 

--------------------------------------------------------------

 

گزارش عملکرد سال 1396

 


 

گزارش برگزاری نمایشگاه ها