دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی دانشگاه گیلان
نقشه سایت پنجشنبه 29 شهریور 1397
صفحه اصلی پورتال > علم سنجی
علم سنجی

واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

 


 

 

  معرفی
   فایل های مفید
 گزارش های علم سنجی
راهنماهای آموزشی

  فرم ها و آئین نامه ها

نشریات معتبر بین المللی و ملی
نشریات و مقالات علم سنجی
 ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی
 خبرنامه علم سنجی
گزارش های رتبه بندی

 

   
 
     

 

 

                             خبرنامه علم سنجی سال چهارم، شماره ،12 تیرماه  1397، منتشر شد. pdf

                            -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                            رتبه دانشگاه های علوم پزشکی کشور در نظام Webometrics در جولای 2018

                             ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                           خبرنامه علم سنجی سال چهارم، شماره 11 خرداد ماه 1397، منتشر شد.  pdf

                                         -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                          رتبه بندی نشریات علوم پزشکی کشور بر اساس ایمپکت فاکتور 2017 به همراه سایر شاخص ها  منتشر شد. pdf   

                           -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------             

                         ایمپکت فاکتور(IF) سال 2017 نشریات ISIمنتشر شد.  لینک مستقیم      Excell

                           -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                          وضعیت نشریات علوم پزشکی کشور بر اساس مقادیر Cite Score و چارک در سال 2017 منتشر شد.   pdf

                           -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                          خبرنامه علم سنجی سال چهارم، شماره 10 اردیبهشت ماه 1397، منتشر شد.  pdf

                                        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                       

                         نتایج رتبه بندی  March 2017 دانشگاه های علوم پزشکی کشور در نظام رتبه بندیESI  

                                 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                         رتبه بندی دانشکده های پرستاری و مامایی کشور، بر اساس hindex از سامانه علم سنجی   pdf

                              -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                         رتبه بندی دانشکده های بهداشت کشور، بر اساس hindex از سامانه علم سنجی   pdf

                                -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                      

                               -