دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی دانشگاه گیلان
نقشه سایت پنجشنبه 4 خرداد 1396
صفحه اصلی پورتال > علم سنجی
علم سنجی

واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

 


 

 

  معرفی  فرم ها و آئین نامه ها
   فایل های مفید
 گزارش های علم سنجی
راهنماهای آموزشی
کارگاههای آموزشی
نشریات معتبر بین المللی و ملی
 وب سنجی
نشریات و مقالات علم سنجی
 ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی
 خبرنامه علم سنجی
نرم افزارهای علم سنجی

 

 

   

blacklist medical journals Home

 

http://library.gums.ac.ir/Content/Files/GUMS/Downloads/ranjbar/scientometrics/pic%20sites/2016-03-28_11-00-15.jpg

 

 

 

 


     

 

 

خبرنامه علم سنجی سال سوم، شماره 9(فروردین ماه)، منتشر شد.    دریافت خبرنامه    95/03/1

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نتایج رتبه بندی دانشگاه های علوم پزشکی کشور در نظام رتبه بندی ESI- مارس 2017      95/02/06

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ارتقاء شاخص اچ  دکتر مهریار  حبیبی رودکنار به 15در اسکوپوس به عنوان اولین هیات علمی دانشگاه     96/1/20

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

مقالات دانشگاه علوم پزشکی گیلان در پایگاه های معتبر WOS, Scopus, PubMed درسال 2016

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

عملکرد تولید علم دانشگاه، دانشکده ها و گروه های آموزشی و برترین ها- دی ماه 95 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نتایج رتبه بندی دانشگاه های علوم پزشکی کشور در نظام رتبه بندی ESI- ژانویه 2017    95/11/18 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

خبرنامه علم سنجی سال سوم، شماره 6(دی ماه)، منتشر شد. دریافت خبرنامه      95/11/10 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نتایج رتبه بندی دانشگاه های علوم پزشکی کشور در نظام رتبه بندی ESI- نوامبر 2016    95/9/30

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

سامانه فهرست مجلات نامعتبر و جعلی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی راه اندازی شد(95/9/17)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

فهرست دانشمندان 1 درصد برتر علوم پزشکی کشور در نظام رتبه بندی ESI  مربوط به ماه می 2016 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

فهرست نشریات اسکوپوس بر اساس چارک یا 25% 1 تا 4 (Q1, Q2, Q3,Q4 ) را از فایل های مفید دریافت کنید

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

کارگاه علم سنجی ویژه اعضاء هیات علمی در تاریخ 95/7/7 برگزار شد.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

کارگاه علم سنجی ویژه مراکز تحقیقاتی در تاریخ 95/7/6 برگزار شد. لینک خبر 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تعداد و عناوین مقالات دانشگاه در پایگاه های معتبر بین المللی در سال های  93 و 94      95/06/24

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

فهرست دانشمندان 1% برتر علوم پزشکی کشور بر اساس نظام رتبه بندی ESI در ماه می 2016  دریافت فایل  95/04/05

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

   بایگانی