دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی دانشگاه گیلان
نقشه سایت پنجشنبه 30 فروردین 1397
صفحه اصلی پورتال > علم سنجی
علم سنجی

واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

 


 

 

  معرفی  فرم ها و آئین نامه ها
   فایل های مفید
 گزارش های علم سنجی
راهنماهای آموزشی
کارگاههای آموزشی
نشریات معتبر بین المللی و ملی
 وب سنجی
نشریات و مقالات علم سنجی
 ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی
 خبرنامه علم سنجی
نرم افزارهای علم سنجی

 

 

   

 

blacklist medical journals Home

 

http://library.gums.ac.ir/Content/Files/GUMS/Downloads/ranjbar/scientometrics/pic%20sites/2016-03-28_11-00-15.jpg

 

 

 


     

 

 

نتایج رتبه بندی March 2017 دانشگاه های علوم پزشکی کشور در نظام رتبه بندیESI  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

خبرنامه علم سنجی سال چهارم، شماره 7 بهمن ماه 1396، منتشر شد.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

رتبه بندی دانشکده های پرستاری و مامایی کشور، بر اساس hindex از سامانه علم سنجی   pdf

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

رتبه بندی دانشکده های بهداشت کشور، بر اساس hindex از سامانه علم سنجی   pdf

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

رتبه بندی دانشکده های دندانپزشکی کشور، بر اساس hindex از سامانه علم سنجی  pdf

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

رتبه بندی دانشکده های داروسازی کشور، بر اساس hindex از سامانه علم سنجی   PDF

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

رتبه بندی دانشکده های پزشکی کشور، بر اساس hindex از سامانه علم سنجی   PDF

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نتایج رتبه بندی دانشگاه های علوم پزشکی کشور در نظام رتبه بندی ESI- نوامبر 2017  96/09/20

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

خبرنامه علم سنجی سال چهارم شماره 2، شهریور ماه 96 منتشر شد.    96/07/25

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

مقاله پژوهشگر دانشکده داروسازی دکتر مرجان دائی حامد در فهرست مقالات پراستناد قرار گرفت.  96/07/02

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

خبرنامه علم سنجی    سال سوم، شماره 12، تیر ماه 96 منتشر شد.   96/05/16

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نتایج رتبه بندی دانشگاه های علوم پزشکی در جولای 2017 در نظام وبومتریکس و مقایسه آن با ماه ژانویه 96/05/12

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شاخص SJR نشریات اسکوپوس -۲۰۱۶  از سایت Scimago و Scopus منتشر شد.  96/04/09

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نشریات معتبر Scopus -2016  بر اساس  Quartile(چارک) ، CiteScore و رتبه (Rank) از پایگاه اسکوپوس

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

فهرست جدید نشریات  ISI همراه با ایمپکت فاکتور 2016  فایل اکسل

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 خبرنامه علم سنجی سال سوم، شماره 10(اردیبهشت ماه)، منتشر شد.   دریافت خبرنامه    95/03/16 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

فهرست دانشمندان 1% برتر دانشگاه های علوم پزشکی کشور در نظام رتبه بندی ESI-may 2017

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

خبرنامه علم سنجی سال سوم، شماره 9(فروردین ماه)، منتشر شد.    دریافت خبرنامه    95/03/1

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

فهرست دانشمندان 1% برتر علوم پزشکی کشور در نظام رتبه بندی ESI- مارس 2017      95/02/06

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ارتقاء شاخص اچ  دکتر مهریار  حبیبی رودکنار به 15در اسکوپوس به عنوان اولین هیات علمی دانشگاه     96/1/20

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

مقالات دانشگاه علوم پزشکی گیلان در پایگاه های معتبر WOS, Scopus, PubMed درسال 2016

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

   بایگانی