دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی دانشگاه گیلان
نقشه سایت یکشنبه 1 بهمن 1396
صفحه اصلی پورتال > کارگاه های آموزشی
کارگاه ها و نشست ها

کارگاه ها

 

کارگاه  معرفی پورتال کتابخانه و پایگاه Scopus علم سنجی ویژه اعضای هیات علمی

                 عناوین           تاریخ
 ساعت
 معرفی پورتال کتابخانه آقای عباسپور شنبه 25 آذر 16 9-10
معرفی پایگاه اسکوپوس خانم نرگس برجی شنبه 25 آذر 16 10-12
معرفی پایگاه Web of Science آقای عباسپور شنبه 25 آذر 16 12-13

برنامه برگزاری کارگاه  علم سنجی ویژه اعضای هیات علمی مراکز تحقیقاتی تا پایان سال 96

                   مراکز تحقیقاتی           تاریخ
 ساعت
 مراکز تحقیقاتی بیمارستان هفده شهریور و الزهرا  سه شنبه- 16آبان ماه 9-13
 مراکز تحقیقاتی بیمارستان امیرالمومنین  سه شنبه- 23آبان ماه  9-13
 مراکز تحقیقاتی بیمارستان رازی  سه شنبه- 30 آبان ماه  9-13
 مراکز تحقیقاتی بیمارستان پورسینا  سه شنبه- 7 آذرماه 9-13
 مرکز تحقیقاتی بیمارستان حشمت  سه شنبه-14 آذرماه 9-13
 مرکز تحقیقاتی بیمارستان شفا  سه شنبه-21 آذرماه 9-13
 مرکز تحقیقاتی دانشکده بهداشت  سه شنبه-28 آذرماه 9-13
 مرکز تحقیقاتی دانشکده دندانپزشکی  سه شنبه- 5 دیماه 9-13
 مرکز تحقیقاتی دانشکده پرستاری شرق گیلان  سه شنبه-12 دی ماه 9-13
 مرکز تحقیقاتی دانشکده پرستاری شهید بهشتی  سه شنبه-19 دی ماه  9-13
 مرکز تحقیقاتی دانشکده پزشکی  سه شنبه-26 دی ماه 9-13
مرکز تحقیقاتی دانشکده داروسازی سه شنبه-3 بهمن 9-13


برگزاری کارگاه جستجوی منابع الکترونیک

 عنوان کارگاه مدرس زمان ساعت  شرکت کنندگان اسلاید
جستجوی منابع الکترونیک آقای رامین صولتی
96/9/14
8/30-13 هیات علمی  

 

برنامه  کارگاه علم سنجی

محل برگزاری:  معاونت تحقیقات و فناوری

 عنوان کارگاه مدرس زمان ساعت  شرکت کنندگان اسلاید
علم سنجی
سرکار خانم نرگس برجی
96/7/17 8/30-13 کارشناسان مراکز تحقیقاتی
 

 


برنامه برگزاری کارگاه  علم سنجی

در راستای برنامه های عملیاتی حوزه معاونت تحقیقات و فناوری، یک دوره کارگاه آموزشی علم سنجی، در مرداد 96 برگزار خواهد شد.

مکان برگزاری: دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی

عنوان کارگاه مدرس زمان ساعت شرکت کنندگان اسلاید   اسامی شرکت کنندگان گزارش تحلیل نحوه برگزاری
علم سنجی دکتر فرزانه امین پور 11 و 12 مرداد 96 8/30-14/30 هیات علمی- کارشناسان مراکز تحقیقاتی و اعضای کمیته علم سنجی
pdf pdf pdf


 


برنامه برگزاری کارگاه  تا پایان اردیبهشت ماه

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه در راستای پاسخگویی به نیازهای تحقیقاتی پژوهشگران بعنوان سرمایه اصلی پژوهش دانشگاه، اقدام به برنامه ریزی کارگاههای زیر در سال 96 نموده است  لینک برنامه کارگاه

 

 


 

برنامه برگزاری کارگاه  علم سنجی

 

مدرس/مدرسین عتوان ساعت تاریخ برگزاری
خانم نرگس برجی شاخص های کاربردی علم سنجی
1 95/12/19
خانم زلیخا رنجبر
سامانه علم سنجی هیات علمی و تکمیل اطلاعات
1 95/12/19
آقای حسن عباسپور
مجلات تقلبی
1 95/12/19

مکان برگزاری: بیمارستان رازی

 


 

برنامه برگزاری کارگاه کتابدار بالینی و علم سنجی

عنوان کارگاه مدرس/مدرسین عتوان ساعت تاریخ برگزاری
علم سنجی خانم نرگس برجی کتابداران 4 95/12/10
علم سنجی خانم نرگس برجی کتابداران 4 95/12/11
کتابدار بالینی آقایان: رامین صولتی و بهزاد بشارتی کارشناسان کتابداری 4 95/12/14 

برگزاری کارگاه کتابدار بالینی

کارگاه کتابدار بالینی روز یکشنبه ، 28/9/95 با حضور کارشناسان رشته کتابداری و دستیاران تخصصی در محل دانشکده پرستاری رشت برگزار  شد.

زمان: 8/30 الی 15

 


 

 

برگزاری کارگاه های علم سنجی

کارگاه علم سنجی ویژه کارشناسان مراکز تحقیقاتی در تاریخ 95/7/6  در دفتر معاونت تحقیقات و فناوری برگزار شد. در این کارگاه در مورد شیوه های جستجوی مقالات دانشگاه و هیات علمی و جستجوی نشریات معتبر و شاخص های علم سنجی در پایگاه های معتبر بین المللی استنادی و غیراستنادی توضیح داده شد.

کارگاه علم سنجی ویژه هیات علمی در تاریخ 95/7/7 در سالن اجلاس دانشکده پرستاری شهید بهشتی برگزار گردید. در این کارگاه مباحث تئوری علم سنجی و پایگاه های معتبر بین المللی استنادی و غیراستنادی توضیح داده شد.

 


 

برنامه  برگزاری کارگاه های آموزشی کتابخانه ی مرکزی 1395

در راستای برنامه استراتژیک دانشگاه، دوره های آموزشی علم سنجی، مدیریت منابع، روش های جستجوی منابع الکترونیک ، کتابدار پژوهشی(Research support Librarian) و کتابدار بالینی(Clinical Librarian) تا پایان سال 95 ، بر اساس برنامه زمانی تهیه شده برگزار خواهد شد.

 

 فایل کارگاه

مدرس/ مدرسین

گروه هدف 

مدت زمان(ساعت)

تاریخ برگزاری

عنوان کارگاه 

ردیف

کار عملی با پایگاه های استنادی زلیخا رنجبر مراکز تحقیقاتی 4 6/7/95 علم سنجی  1
دریافت فایل نرگس برجی

هیات علمی

4

 7/7/95

علم سنجی

2

دریافت فایل رامین صولتی  و بهزاد بشارتی مراکز تحقیقاتی و دستیاران تخصصی و کتابداران 6 28/9/95 کتابدار بالینی
3
دریافت فایل ابوذر رمضانی هیات علمی 4 95/11/13 جستجوی منابع الکترونیک

------

دکتر رسول تبری

هیات علمی

6

-------   

مدیریت منابع Endnote

5

------

ابوذر رمضانی

کتابداران

6

-------- 

مدیریت منابع Endnote 

6

 

      *ظرفیت هر کارگاه (تعداد شرکت کنندگان)، حداقل 8 و حداکثر 20 نفر خواهد بود. 

      *مکان برگزاری کارگاه­ها متعاقبا" اعلام خواهد شد.

 

 


 

اعضا کمیته آموزش کتابخانه مرکزی :

نام و نام خانوتدگی 

                 محل کار

آقای حس عباسپور کتابخانه مرکزی
خانم زلیخا رنجبر کتابخانه مرکزی

نرگس برجی

کتابخانه مرکزی

آقای رامین صولتی

دانشکده پرستاری رشت

آقای ابوذر رمضانی
دانشکده شرق گیلان
خانم آرزو غمگسار دانشکده شرق گیلان

خانم رقیه قربانی

دانشکده داروسازی

خانم مریم غنی پور

کتابخانه مرکزی

خانم سیده سنا علوی دانشکده دندانپزشکی

   

 فایل های آموزشی کارگاه ها